Ved ankomst

El – tilslutning bag hoveddøren. Den dobbelte kontakt til venstre skal op.

(Alle de grå skal være oppe)

WiFi kode hænger ved el-tavlen.

Vand – åbnes i skabet udenfor ved døren. Håndtaget i venstre side skal være lodret, når vandet er åbent. Lille blå nøgle til skabet hænger ved el-tavlen.

Nøglerne til de to pool områder er i mappen på bordet – der er 6 blå nøgle brikker. Medbring en brik pr person.

Sovesofaen i stuen slåes ud – træk i stroppen – Hynderne skal blive. Topmadras ligger i stueskabet.

Lås døren når lejligheden forlades (nøgle drejes 2 gange) det er ikke nok at smække.

Dør telefon tryk 212 =2L.

Sæt aldrig nøgle i døren inden for, så kan låsesmeden ikke eller dig selv åbne med en ekstranøgle udefra og hele døren plus karmen skal af hvis i smækker døren ved en fejl.

Ring hvis i har smækket jer ude +45 20401070

Passienerne kan sætte sig fast hvis de køres helt op så stop 10 cm før.

Aircon vand skal tømmes løbende – spanden står udenfor soveværelse vinduet.

Ur i ovn skal stilles, så virker ovnen tryk på + det er nok.

I køkkenet er der en inder skuffe med eksempelvis knive og krydderier.

Lyset ved bordet i stuen Tryk på den runde knap.

Engelsk Tekst:

Electricity connection behind the front door. The double switch on the left must go up.

(All the gray ones must be up)

WiFi code hangs by the electrical panel.

Water – opened in the cupboard outside by the door. The handle on the left side must be vertical when the water is open. Small blue key for the cupboard hangs by the electrical panel.

The keys to the two pool areas are in the folder on the table – there are 6 blue key pieces. Bring one piece per person.

The sofa bed in the living room is folded out – pull the strap – The cushions must stay. Mattress topper is in the living room closet.

Lock the door when leaving the apartment (turn the key twice) it is not enough to slam.

The passion fruit can get stuck if they are driven all the way up, so stop 10 cm before.

Aircon water must be emptied continuously – the bucket is outside the bedroom window.

The clock in the oven must be set, then the oven will work press + that’s enough.

 

Spanien-Lejlighed-2023