Skomagerregler

Skomagerregler

Ide: Det gælder om at score så mange point som muligt i et stød, og/eller samtidig forhindre
modstanderen i at score.
Spillerne støder et stød ad gangen efter tur, indtil distancen er opnået. En bal skal i bande hver
gang der stødes – uanset om der spilles rødt eller blegt. Rød/hvid bal uden for spillefladen
betragtes som bal i hul.

Udlæg: Spillerne afgør, hvem der skal begynde, idet man støder en bal mod den øverste bande.
Spilleren, hvis bal ligger nærmest den nederste bande, lægger ud.

Points:
Væltet kegle……………………………. ….2
Konge væltet alene……………………….. 6
Rødt eller blegt……………………………..4
Hvid bal i hul…………………………….….2
Hvid bal vælter alle kegler i et gennemløb16

Fejlstød – ”skæve”:
Ved fejlstød tilskrives alle points (”skæve”) modstanderen.
Generelt gælder, at højeste straf for et stød er ”6 skæve + antal scorede point”.

Rød bal vælter kegler efter at have ramt hvid bal og bande,
eller er blevet nakket ind……………………………………… antal scorede point.

Rød bal i hul…………………………………………………………. 2 skæve + antal point

Rød bal i kegler før hvid bal rammes……………………………….6 skæve + antal point

Rød bal vælter kegler efter at have ramt hvid bal,
men ikke bande……………………………………………………….6 skæve + antal point

Rød bal vælter kegler efter at have ramt bande, men
Ikke hvid bal (”nakkebal”)…………………………………………….6 skæve + antal point

Væltet kegle med kø, hånd eller maskine efter ramt stødbal…….6 skæve + antal point

Direkte stød i kegler med hvid eller rød bal………………………..6 skæve + antal point

Ingen bal rammer banden……………………………………………6 skæve + antal point

Stødbal rammer ikke en hvid bal……………………………………6 skæve + antal point

Hvid bal røres med køen (”touche”)…………………………………6 skæve + antal point

Afslutning: Spillet kan kun afsluttes ved at spilleren vælter kegler, eller hvis modspilleren laver
det fornødne antal ”skæve”. Der er ikke efterstød.

Parskomager: I parskomager skiftes spilleren til at støde, dvs. hold A/spiller 1 – hold B/spiller 1
hold A/spiller 2- hold B/spiller 2 o.s.v.