John

Jeg er den typiske danske leder type:
Den demokratiske:
Jeg inddrager mine medarbejdere og fastsætter mål og giver grundigt information og inspiration til nytænkning.
Jeg anvender rationel autoritet, uddeligere opgaver og sørger for at ingen er undværlige også undertegnede.
Jeg er en stærk og handlekraftig ledertype, der motiverer medarbejderne og skaber gejst, engagement og arbejdsglæde.
Trives i balancen mellem strategisk og hands-on ledelse.
God procesforståelse, erfaring med LEAN, tavlemøder, arbejdstidsstudier, arbejdsbeskrivelser er en selvfølge m.m.
Arbejder struktureret og formår at definere mål – og sørger for kontinuerlige produktionsforbedringer og optimeringer.
Er analytisk stærk og resultatorienteret.
Empati og dynamik er nøgleord for min ledelsesstil
Daglig ledelse af 1-33 medarbejder
Mellemleder uddannelsen
Jeg har taget uddannelsen på Handelsakademiet i Hillerød i 2008. Det er en super uddannelse som kan anbefales, jeg var på skole 2-3 dage om måneden i et år.
Mellemlederuddannelsen Handelsakademiet Hillerød:
Lederrollen, ledelse, teambuilding, personlige ressourcer, kommunikation, videndeling,
indflydelse på hinanden, Systemløsning(værktøjer til problemløsning), forandringsprocesser,
værdibaseret ledelse, LEAN.

Coaching:

Det er noget alle skulle lære ja selv i folkeskolen ville det være at anbefale: 

Lean:

“Kafe Kaizen”

god film der beskriver lean på en simpel måde så alle kan forstå budskabet. Tryk her

De 5 grundprincipper i lean:

 1. At fastlægge hvad der giver værdi for kunderne. Også de interne kunder!
 2. At identificere værdikæden der leverer og skaber værdien.
 3. At skabe flow i værdikæden.
 4. At skabe træk (kundestyret aftræk) i værdikæden.
 5. At skabe en kultur af løbende forbedringer i organisationen.

 Se forklaring længere nede på siden under: Kanban er en del af lean.

 John Køneke

Kanban er en del af Lean.

Hvordan virker Kanban i produktionen, og hvilken indflydelse har det på at optimere og mindske svindet i Lean filosofien.

Forskellen på driften i mange virksomheder er, at der købes ind og/eller produceres til lager på forventning om, at dette er den mængde, der vil blive solgt inden for en given periode dette år.

Eksempel:

I en større kosmetikvirksomhed køber man en palle med flasker til et parfumeprodukt, hvor der er stemplet produktets navn på.

Hvis disse nu ikke bliver solgt, eller man ønsker at ændre f. eks. logoet eller teksten, måske på grund af lovkrav el., så er det svind.

Dette ville ikke ske i en virksomhed drevet med Lean.

Her ville man ved aftale om køb, af f.eks. 2 års forbrug, lave en kontrakt, hvor aftalen er, at der vil blive bestilt en Kanban = en gang om måneden, som svarer til forbruget på en måned.

Kontrakten med leverandøren garanterer kun, der vil blive købt 3 måneder frem i tiden. Hvis leverandøren vælger at producere hele ordren, så er det ham der har svindet = tabet, hvis salget udebliver eller lignende.

Teksten vil først blive sat på i sidste øjeblik, så kan flasken bruges til flere produkter.

Og om muligt laver man samme aftale med butikkerne, så har man en aftale om, at de køber den mængde du/i har og vil producere.

Så har du en garanti for at salget ikke udebliver, og de har en aftale om at de kan købe til en aftalt pris etc.

 

Lean er Toyota fabrikkernes filosofi.

De maler i dag også først i sidste øjeblik, faktisk først når bilen er bestilt.

Tidligere hos Toyota blev hver enkelt del malet inden de blev samlet.

Prøv af forestille dig hvor mange reservedele og farver de kunne kassere om året og hvor mange biler der skulle sælges til laver priser, fordi farven ikke lige ramte forbrugernes ønsker. Da de indførte lean kom der også problemer, manden på gulvet som havde løsningerne blev ikke hørt.

 

 

Ubådskaptajnen som vendte ledelsesprincippet

En lille historie fra Aage som har læst en sjov bog om ledelse, super ubådskaptajnen læste på opgaven i to år, han vidste alt om ubåden, men da han skulle af sted, så blev han kaptajn på en anden type ubåd, da han råbte diverse kommando til dem på skibet så skete der intet.

De kommandoer der blev givet fandtes ikke på denne ubåd.

Kaptajnen vendte ledelsesprincippet på hoved og manden i maskinrummet råbte nu op til broen og kaptajnen sagde “ja” lad os gøre det,

de blev lige pludselig den mest vindende ubåd, i diverse øvelser.

Ledelse og teamånd er en sjov ting.

 

 

Halveløsninger i ERP systemer er ikke godt nok:

Hvor bliver der ofte sprunget over i virksomheder når det drejer sig om lean.

Nogle ser kun ulemper og fanger ikke fordelene i af følge lean filosofien.

 

Man skal huske at lean skal implementeres ind i de ERP systemer man benytter, ellers følger brugerne ikke retningslinierne,

når tingene skal gå hurtigt og som vi alle ved skulle vi have leveret produkterne igår.

 1. Indkøbet der skal være lavet en rekvision.
 2. Der skal modtages produkter.
 3. Der skal udtages prøver.
 4. Der skal afventes på godkendelse fra kontrol afd.

Alle proceserne skal være implementeret.

Er der GMP inden over, skal der også indføres batch nummer, på alle under dele, så de kan tilbage kaldes.

 

KPI er en forkortelse af :

Key Performance Indicators

Som er en term, som flittigt bliver brugt i forretningshenseende i forbindelse med overvågning af, hvordan virksomheden klarer sig.

På den måde kan man måle en virksomhed ud fra nogle parametre, som er defineret med udgangspunkt i overordnede mål.

Så som producere den enkelt medarbejder eller afdeling mere eller mindre i forhold til de mål der er sat.

Du vil være sikret en høj ressourceudnyttelse.

De fleste medarbejdere kan godt lide at se deres egne succesparametre.

Det lidt mere negative skal der strammes op.

 

SOP = Standard Operating Procedure

At følge arbejdsbeskrivelsen for denne handling.

 

GMP = Good Manufacturing Practice

God fremstillingspraksis

GMP er obligatorisk i farmaceutisk industri.

Der skal være rent.

Det skal ikke være muligt at krydskontamine produkter (blande forskellige produkter)

Det skal være muligt at tilbage kalde med batch.

Der skal være løbende kontrol procedure.

Procedure beskrivelser skal alle kunne forstå.

Der skal være en logbog der skal skrives i ved kontrol og handlinger.

 

ROi= Investeringsafkastet

Investeringsafkast er fordelen for investor som følge af en investering.

ROI anvendes til at vurdere effektiviteten af en investering eller for at sammenligne effektiviteten af en række forskellige investeringer.

effektiviteten af en investering eller for at sammenligne effektiviteten af en række forskellige investeringer.

Eks. Hvis du køber en cykel til en medarbejder som skal gå ti kilometer hverdag, hvornår har du tjent investeringen hjem, prisen på cyklen.

 

FIFO = Først ind først ud

Rotationen på et lager så der er styr på at produkterne er de sidst ankommende som er på lageret.

Systemet er:

Sæt ind fra venstre og tage fra højre.

sæt ind bagved og tage ud forrest.

Tøm kassen før du åbner en ny kasse.

Mærkning af kasser med dato eller farvekode.

 

Hvordan bliver man nummer 1

 

Fortsat tage markedsandele:

 • Beskytte eksisternede forretning
 • Vækste
 • Innovation (Support af prisstrategi)
 • Udvikle og fornye alt

Optimere og rationalisere:

 • Optimere kapaciteten
 • Optimere forretningsprocesser
 • Udvikle medarbejder kompetancer og produkter.
 • Forbedre gennemløbstidstid og flexibilitet
 • Flytte kapital og arbejdskraft derhen hvor den giver højest værdi
 • Snedigere arbejdsgange / Nye teknologier

Opretholde kvalitet og produktivitet:

 • KPI
 • Fortsat forbedre timeproduktivitetsvæksten ved ny tiltag.
 • Fjerne, mindske spild/svind.
 •  

Mål for 2017

 • Markedsledende
 • Profitabel
 • Omkostningseffektiv
 • Kvalitetsleder
 • bedst til innovation og teknologi

Se evt. også :   Arbejdslivet John Køneke